Znanje

Naslovnica

Novo iz naše založbe

Priročnik se razlikuje od klasičnih navodil za uporabo Moodla. V priročniku je zbrana 20 letna praksa uporabe Moodla v visokem šolstvu, spremljanje in sodelovanje v Moodle skupnosti ter izvedba različnih delavnic in usposabljanj.

V preteklosti sem pripravila različna navodila za uporabo Moodla, zaznala pa sem potrebo po priročniku, ki bi učitelja vodil od načrta izvedbe predmeta do priprave e-učilnice, kot poimenujem postavitev predmeta v Moodlu.

Pri uporabi Moodla sem se srečala tudi z različnimi administrativnimi izzivi, zato sem v priročnik vključila tudi nekaj praktičnih namigov.

Predvidevam, da bodo zbrane izkušnje v pomoč vsem, ki Moodle vpeljujete v svoje okolje, izobraževalno ali poslovno, saj Moodle že dolgo ni učno okolje, namenjeno le izobraževalnim organizacijam.

Preberi več...
e-learning

E-izobraževanje

Brina ima več kot 20-letne izkušnje na področju e-izobraževanja. Pridobljeno znanje prenaša prek svetovanja in različnih delavnic.

Preberi več...
Predstavitev

Kdo smo?

Zavod Brina je bil ustanovljen 2014, predvsem z namenom obuditve moodle.si skupnosti.

Preberi več...