Znanje

Naslovnica

Moodle 4.1: Od učitelja za učitelje

Priročnik se razlikuje od klasičnih navodil za uporabo Moodla. V priročniku je zbrana 20 letna praksa uporabe Moodla v visokem šolstvu, spremljanje in sodelovanje v Moodle skupnosti ter izvedba različnih delavnic in usposabljanj.

V preteklosti sem pripravila različna navodila za uporabo Moodla, zaznala pa sem potrebo po priročniku, ki bi učitelja vodil od načrta izvedbe predmeta do priprave e-učilnice, kot poimenujem postavitev predmeta v Moodlu.

Pri uporabi Moodla sem se srečala tudi z različnimi administrativnimi izzivi, zato sem v priročnik vključila tudi nekaj praktičnih namigov.

Predvidevam, da bodo zbrane izkušnje v pomoč vsem, ki Moodle vpeljujete v svoje okolje, izobraževalno ali poslovno, saj Moodle že dolgo ni učno okolje, namenjeno le izobraževalnim organizacijam.

Podatki o knjigi

  • ISBN: 978-961-07-1719-5
  • Število strani: 252
  • Leto: 2023
  • Cena: 25,90 € + stroški odpreme in pošiljanja
  • Naročilo